ADVERTEREN

Kunstzone is een tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.
Doelgroep: Docenten en educatoren in kunst en cultuurvakken, binnen- en buitenschools.
Verschijningsfrequentie: Zes keer per jaar (elke twee maanden).
Oplage: 2.700 à 3.000 exemplaren.

Advertentie-exploitatie
Secretariaat Kunstzone
Ineke Kitslaar
Baarzenstraat 19A
5262 GD Vught
Tel. 06-10827616
E-email: secretariaat@kunstzone.nl

Advertentieformaten en tarieven

1/1 pagina €  1.200,-
1/2 pagina €    700,-
1/4 pagina €     375,-
1/8 pagina €     200,-

 

Editie Uiterste Deadline Verschijningsdatum
Kunstzone 5-2019 10 juli 2019 24 augustus 2019
Kunstzone 6-2019 11 september 2019 26 oktober 2019
Kunstzone 1-2020 06 november 2019 21 december 2019
Kunstzone 2-2020 09 januari 2020 22 februari 2020
Kunstzone 3-2020 14 maart 2020 25 april 2020

 

Banner
2 maanden hyperlink-banner op de website (in combinatie met een advertentie): € 100,-.
2 maanden hyperlink-banner op de website (zonder advertentie): € 300,-.
Banner specificaties: Een afbeelding jpg of png (geen gif) met korte tekst (maximaal 30 woorden), afmeting: b 433 x h 325 pixels.

Stichting Kunstzone is niet BTW-plichtig.

Technische gegevens
Drukprocedé: Offset
Bestanden: Gecertificeerde PDF
Bladspiegel: 220 x 297 mm
Zetspiegel: 197 x 270 mm

Resolutie advertentie: 300 DPI

Formaten:
1/1 pagina (advertentie met witrand) 197 mm (b) x 270 mm (h)
1/1 pagina (advertentie zonder witrand) 220 mm (b) x 297 mm (h) + 5 mm extra rondom i.v.m. afloop
1/2 pagina (liggend) 197 mm (b) x 133,5 mm (h)
1/4 pagina (liggend) 197 mm (b) x 65,25 mm (h)
1/4 pagina (staand) 97 mm (b) x 133,5 mm (h)
1/8 pagina (liggend) 97 mm (b) x 65,25 mm (h)