Print deze pagina
Leer mij kennen: Michel Berendsen

Leer mij kennen: Michel Berendsen

De cultuursector wemelt van de duizendpoten: ze zijn docent / kunstenaar / ondernemer / vrijwilliger en hoppen van project naar project. Kunstzone leert ze kennen. REDACTIE EN SAMENSTELLING: CLAIRE GOOSSENS

DE RODE DRAAD

‘De rode draad in al mijn werkzaamheden is het muziekonderwijs in het VO, een zeer interessant vakgebied. Na vijftien jaar ervaring als muziekdocent leid ik nu studenten op tot docent muziek in het VO. Het muziekonderwijs in het VO lijkt qua

vernieuwing in een luwte te zitten, maar dit is schijn. De toenemende kwaliteit van het muziekonderwijs in het basisonderwijs betekent dat leerlingen met een hoger muzikaal niveau zullen instromen in het voortgezet onderwijs. Deze ontwikkeling is de aanzet om ook het vak muziek in het VO te veranderen. Het initiatief hiervoor ligt allereerst bij de docent. Dit impliceert dat hij over competenties dient te beschikken om huidige ontwikkelingen te herkennen en te vertalen naar zijn onderwijspraktijk. De muziekdocent bevindt zich dus helemaal niet in een luwte, maar juist in een uitdagende, dynamische omgeving met veel ruimte tot initiatief. Het is aan de docentenopleidingen om hem hierop voor te bereiden. Het mooie aan het beroep van lerarenopleider en vakdidacticus muziek is dat je studenten in korte tijd ziet uitgroeien tot vakbekwame (muziek)docenten, die kunnen functioneren in de dynamische onderwijsomgeving.’

MIJN VISIE

‘Muziekonderwijs in het VO moet duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat het leerlingen moet aanzetten tot een nieuwsgierige en onderzoekende attitude naar alle facetten van muziek. Onderwijsconcepten die hierbij horen, zijn authentiek muziekonderwijs, gepersonaliseerd leren en een leven lang leren.’

INTERESSANTE ONTWIKKELING

‘Muziek in het basisonderwijs wordt enorm gestimuleerd met subsidies. Interessant is de vraag welke invloed deze kwaliteitsimpuls over enkele jaren

zal hebben op het voortgezet onderwijs. Verder heeft ICT-didactiek al lange tijd mijn interesse. Met ICT wordt differentiatie en opbrengstgericht werken makkelijker. Bovendien is de computer ook in de muziekpraktijk niet weg te denken. En daarom ook niet in het onderwijs.’

UITDAGING

‘Naar mijn idee staat het muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs op te veel scholen stil. Muziekdocenten geven les zoals ze dat kregen van hun eigen

docenten of zoals al jaren op een school de praktijk is. Dit hoeft geen probleem te zijn, tenzij het negatief is voor de kwaliteit van het onderwijs. Helaas

is dat dan wel vaak het geval. Voor muziekdocenten in opleiding is het niet makkelijk om uit heersende tradities te breken, maar tegelijkertijd ligt er een

grote kans en is er enorme ruimte in het muziekonderwijs om te experimenteren en te innoveren.’

MIJN INSPIRATIEBRON

‘Ik heb niet één inspiratiebron. Ik probeer vanuit veel perspectieven het

muziekonderwijs te bekijken en het beste daarvan te combineren.’

 

MIJN TOEKOMST PLANNEN 

‘Als kersverse muziekredacteur bij Kunstzone is het mijn doel om muziekdocenten te informeren en te inspireren tot vernieuwend muziekonderwijs.’

 

MIJN LEERMOMENT / TIP?

‘In muziekonderwijs zijn we snel geneigd naar truttigheid in didactiek: een ritmespel, voor- en naklappen en allerlei andere vormen die ver af staan van de

muziekpraktijk en wat de leerling buiten de klas doet. Probeer juist de muziekpraktijk en de muzikale wereld van de leerling in de klas te halen. Dat begint

met inventariseren wat een leerling al kan en wat zijn muzikale passie is.’

 

 

 

 

Curriculum Vitae

  • Naam: Michel Berendsen (1978)
  • Beroep: is lerarenopleider en vakdidacticus muziek aan de Universiteit Utrecht / projectleider en auteur van de digitale muziekmethode BeatsNbits / auteur bij Duurzaam Muziekonderwijs, een platform voor VO-muziekdocenten (in opleiding) / muziekredacteur bij Kunstzone / opleiding(en): schoolmuziek, koordirectie / www.michelberendsen.com

Gerelateerde items (op tag)