LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 04 JULI 2018

< Terug naar aanKooppagina:
DIGITALE EDITIE

De digitale editie in de Kunstzone App voor tablet of iPad:

Wie leest over makersonderwijs stuit al rap op de nieuwste digitale snufjes zoals 3D printers, arduino’s en lasercutters. Maar met de aanschaf van deze apparaten ben je er nog niet. Want in veel scholen wordt er ongemerkt voorbijgegaan aan de hamvraag: wat en hoe leert de leerling van dingen maken? We willen met deze Kunstzone dan ook een startschot geven voor een discours over de didactiek en pedagogiek van makersonderwijs. Dat doen we door geestige voorbeelden te tonen zoals de clash of clay waarin Matthijs Beil zijn lessen als een game heeft ingericht en zijn leerlingen tegen elkaar laat battelen. Maar ook door een overzicht te geven van het theoretische, didactische en pedagogische discours betreft makersonderwijs. Want kunst- en maakonderwijs hebben elkaar veel te bieden, maar zijn niet hetzelfde.