Kunst ervaren en doorgronden

Auteur: Marie-Thérèse van de Kamp | Lieve van Gestel Castaway (eenzaamheid is wat anders dan alleen zijn)

Hoewel een nieuw curriculum voor het leergebied Kunst & Cultuur in de onderbouw nog niet is gerealiseerd, kunnen we al wel reflecteren op het curriculum kunst in de bovenbouw. Willen we het huidige curriculum vernieuwen, of kunnen we het beter op andere manieren uitvoeren?

Om goed onderwijs te kunnen realiseren, is het belangrijk te reflecteren op de essentie ervan. Wat willen we leerlingen leren, waartoe willen we hen dat leren? Wat verstaan we eigenlijk onder goed kunstonderwijs? Voor het vak CKV is een dergelijk proces al doorlopen, dat leidde tot een nieuw examenprogramma (invoering 2017-2018).

Thijs en Van den Akker (2009) maken onderscheid in het beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum. In dit artikel richt ik de aandacht op het curriculum van de kunstvakken als examenvakken in havo en vwo. Dat wil zeggen, op de praktijk van de kunstvakken (productie), de beschouwing (receptie) en de kunst- en cultuurgeschiedenis (kunsttheorie en reflectie). Essentiële vragen zijn dan wat we leerlingen écht willen leren bij kunst en waarom dat voor hen zo belangrijk is om te leren. Ik ga daarbij uit van het perspectief van de leerling, welke waardevolle inzichten en mogelijkheden krijgt de leerling via de beoefening, de beschouwing en de geschiedenis van de kunsten? Vervolgens gaat het er ook om wat zo belangrijk is aan kunst dat we hen dat via onderwijs willen leren. Welke kennis, vaardigheden en attitudes van kunst zijn zo waardevol dat deze beslist doorgegeven moeten worden?

Lees het hele artikel in Kunstzone #5.

52. Muziek die de moeite waard is 48. Fuck the system 28. De Canon van Rop 36. Kunstenaars en wetenschappers leren van elkaar

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)