AUTEURSRICHTLIJNEN KUNSTZONE

Kunstzone is hét tijdschrift voor professionals in kunst- en cultuureducatie die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied. Naast gedegen inhoud staat leesbaarheid voorop. Hieronder vind je richtlijnen en tips voor het schrijven van een helder en aantrekkelijk artikel.

Soort en omvang artikel
Bepaal, bij voorkeur in overleg met de hoofdredactie, welk soort artikel je gaat schrijven, bijvoorbeeld een informatief artikel of een opiniestuk. Overleg ook over de lengte van je bijdrage. Die lengte varieert van 400 tot 2000 woorden.

Titel
De titel moet kort en krachtig zijn (maximaal 30 tekens). Bij een cryptische of prikkelende titel is een verduidelijkende ondertitel gewenst.

Onderwerp
Het artikel kan diverse onderwerpen hebben, variërend van een bepaalde praktijk, een actuele ontwikkeling of een onderzoek in kunst- en cultuureducatie. Bijvoorbeeld in het onderwijs, een culturele instelling of in een andere, buitenschoolse setting.

Intro
Geef beknopt aan waar het artikel over gaat, welk onderwerp centraal staat. Zorg voor een prikkelende intro, bijvoorbeeld een vraag, stelling of belangrijke conclusie.
Maximaal 60 woorden.

Alinea’s
Deel de tekst op in alinea’s. Zorg voor een heldere opbouw, bijvoorbeeld hoe belangrijker de informatie, hoe eerder je die noemt. Maak gebruik van tussenkopjes boven de alinea’s om de tekst extra structuur te geven.

Formulering
– Houd bij het schrijven rekening met de lezers: kunstvakdocenten, medewerkers van culturele instellingen.
– Schrijf actief, vermijd de passieve/lijdende vorm.
– Varieer met zinslengte, vermijd complexe zinnen.
– Woorden of zinsdelen die een extra accent nodig hebben, kun je cursiveren, wees hier spaarzaam mee.
– Gebruik enkele aanhalingstekens voor quotes.
– Houd rekening met de ‘houdbaarheid’ van de tekst.
– Gebruik geen voetnoten

Auteursinfo
Vermeld onderaan het artikel maximaal twee regels informatie over jezelf.

Verwijzing
Aan het eind van het artikel is ruimte om te verwijzen naar een website of publicatie(s) die in het artikel aan de orde komen. Ondersteun deze met een duidelijke kop, zoals: Nieuwsgierig geworden? of Lees meer.

Streamer
Vermeld onderaan het artikel een zin of zinsdeel die als streamer bij het artikel geplaatst kan worden. Een streamer moet de lezer ertoe verleiden onmiddellijk het stuk te lezen.

Afbeeldingen
Tabellen, grafieken en beeld zijn welkom, mits van voldoende kwaliteit en resolutie (minimaal 300 dpi). Vermeld hierbij ook de credits van het beeld, zoals een titel of maker. 

Aanleveren
Lever het artikel digitaal aan in een Word-bestand met lettertype Verdana en lettergrootte 12.

Beoordeling en (eind)redactie
– Na inlevering wordt het artikel gelezen door de hoofdredactie. Die kan vragen om aanpassingen en verduidelijkingen.
– Als je artikel voor plaatsing in aanmerking komt, dan zullen we je soms, op basis van onze reactie, vragen een tweede versie te schrijven.
– In andere gevallen redigeert de eindredacteur het artikel en krijg je deze voor plaatsing ter inzage.
– Je krijgt na verschijning een exemplaar van het blad per post toegestuurd. Vergeet dus niet een postadres door te geven.

Afspraken redactie
Gezien de productietijd van Kunstzone wordt een artikel gemiddeld minimaal twee maanden na inlevering geplaatst.

Als je artikel aan actualiteit is gebonden, neem dan vroegtijdig contact op met de hoofdredacteur.

Contactgegevens redactie
hoofdredactie@kunstzone.nl