Buitenblik: Carine Bloemhoff

Auteur: Esther Schaareman | Foto: Deborah Roffel

‘We investeren ongelijk voor meer gelijke kansen’, zegt Carine Bloemhoff, wethouder van onderwijs in de gemeente Groningen. De verlengde schooldag in de noordelijke wijken van de stad waar de meeste armoede heerst, is één van de instrumenten. Na twee uur niet meteen naar huis of hangen op straat, maar kiezen uit een aanbod van sport, muziek, theater, beeldende kunst, techniek. ‘Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van die verlengde schooldag’, zegt Bloemhoff, ‘we willen talenten van kinderen aanboren, ze zelfvertrouwen geven.’
In die extra muziek- en beeldende lessen leren kinderen zich te tonen en te uiten, belangrijk wanneer dat van huis uit niet vanzelfsprekend is. Groningen staat in de top 3 als het gaat om opgroeien in armoede. Er is veel complexe problematiek in het noordelijk deel van de stad dat bovendien in het aardbevingsgebied ligt.

De verlengde schooldag is bedoeld voor álle leerlingen. ‘We willen geen zielige-kinderen-etiket. Álle scholen doen mee: openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs.’ Om de kinderen voor wie het extra aanbod bedoeld is te bereiken, nodigen leerkrachten leerlingen gericht uit. Bovendien zijn er zijn ‘brugfunctionarissen’ die een brug slaan tussen thuis en school. ‘We bewandelen het pad van de verleiding en zien dat er een zwaan-kleef-aan-effect ontstaat: zodra leerlingen meedoen, zien we dat de deelname groeit.’ Op de ene school is er gitaarles, ultimate frisbee en theater op de andere. ‘We denken zo de segregatie ook tegen te kunnen gaan: leerlingen komen op bezoek bij elkaars school, per wijk. De gemeente gaat niet over de inhoud, maar zorgt voor financiering, organisatie en infrastructuur. De verlengde schooldag is niet vervangend, maar aanvullend op het bestaande curriculum waarin kunst en cultuur sowieso stevig verankerd dienen te zijn.’

Uit het gemeentelijk budget worden vakspecialisten en culturele instellingen bekostigd; samen met de scholen zetten deze het programma voort. Die voortzetting verschilt per school, want elke school houdt de regie op de uitvoering en kiest de samenwerkingspartners zelf uit. ‘Wel kijken we naar volume en kwaliteit van het aanbod: waar is extra scholing nodig?’
Bloemhoff is optimistisch over de uitvoering van de verlengde schooldag in stad én provincie. Dankzij de inzet van de gemeentelijke- en regiogelden, de ‘aardbevingsereschuld’ én de culturele infrastructuur die er in Groningen is, ziet die er gedegen uit.
‘Nog liever zou ik zien dat de schooldag landelijk structureel verlengd wordt, zodat onderwijs afwisselender wordt: meer kunsteducatie, meer bewegen, meer naar buiten. Het extra aanbod kan dan niet alleen in de middag, maar ook in de ochtend gepland worden. Dat vraagt echter om een fundamenteel andere investering van het rijk: in lerarenopleidingen, scholen en instellingen.’

KZ04/23

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof