Ik sprong een gat in de lucht toen ik in 2021 hoorde dat ik mee mocht gaan werken aan de Pilot Cultuurcoach in Amsterdam. De pilot had als doel kansengelijkheid te bevorderen door de afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie te verkleinen. Een van de scholen waar ik muziekles geef kwam ervoor in aanmerking en ik ging er als cultuurcoach aan de slag. In mijn hoofd ontstonden de wildste plannetjes, ik mocht de kinderen introduceren in de wondere wereld van cultuur! Hoe verwonderd zouden die koppies kijken als ik ze liet kennismaken met het werk van een beeldend kunstenaar. Hoeveel emoties zouden ze ervaren door zelf theatrale oefeningen te doen.

Het viel niet mee om mijn ideeën van de grond te krijgen. De pilot was vrij ruim en vaag geformuleerd waardoor ik niet precies wist wat er van mij werd verwacht en wat de mogelijkheden waren. Gelukkig kon ik met al mijn vragen en plannen aankloppen bij medecultuurcoaches en waren er veel online meetings. We discussieerden en wisselden de leukste ideeën uit.

Toen ik de directrice een aantal concrete plannen voorlegde, vertelde ze me dat wegens het wegwerken van corona-achterstanden alle cultuurlessen tijdens mijn eigen (muziek)les moesten plaatsvinden. Naschoolse lessen waren mogelijk, maar daar bleek ik een andere instantie bij in de weg te lopen.

Uiteindelijk lukte het om groep 8, waar problemen met veiligheid en omgang speelden, een aantal theaterlessen te laten volgen. De theaterdocent gaf les aan een halve klas, zodat de groepsleerkracht met de andere helft kon werken aan eventuele achterstanden. Helaas moesten we na drie weken weer vanuit huis lesgeven door de tweede lockdown. Toen de scholen weer opengingen werden de laatste theaterlessen nog snel gegeven want mijn cultuurcoachschap kwam ten einde. Er kwam geen verlenging, ondanks het succes van de pilot in 2020, en de start van de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024. De muziekschool waarvoor ik als cultuurcoach werk was niet rap genoeg met haar aanmelding. Soms zijn enthousiasme en inzet niet genoeg en eindigt iets moois voor het goed begonnen is door bureaucratie.

Toch geloof ik, mede door de ervaringen van collega’s, in de meerwaarde van het fenomeen cultuurcoach en hoop ik op een andere plek beter werk te kunnen leveren!

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)