Docentenopleidingen zijn de belangrijkste opleidingen die er op welk vakgebied dan ook zijn. Want in die opleidingen begint het leven lang ontdekken. Wanneer deze studenten vanuit hun kennis en kunde in staat zijn te enthousiasmeren, te stimuleren en te communiceren, kunnen zij iedereen, van jong tot oud, nieuwsgierig laten zijn. Hen met open blik nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden laten ontdekken. Dit geldt zeker voor de studenten van de kunstvakdocentenopleidingen. Toen ik in 2014 collegevoorzitter werd van kunsthogeschool Codarts Rotterdam, heb ik dit mijn collega’s van die opleidingen dan ook stevig op het hart gedrukt.

Het begint met docenten
De alumni van onze docentenopleidingen dragen zorg voor het eerste contact met de kunsten, primair en als middel. Zij planten vaak het eerste zaadje, zowel op de scholen als in de vrije tijd. De alumni van onze uitvoerende opleidingen zijn de rolmodellen. Je hebt beide alumni nodig. Dit bleek een enorme opsteker voor de docentenopleidingen bij Codarts. De aandacht gaat snel uit naar de mooie voorstellingen of de indrukwekkende prijzen die door studenten bij de uitvoerende opleidingen in de wacht worden gesleept. Langzaam maar zeker begint die cultuur te draaien. De docentenopleidingen trekken steeds vaker bevlogen artistieke talenten die bewust kiezen voor kunsteducatie, docentschap, onderzoek en maatschappelijke impact.

Rolmodellen in het onderwijs
Ook in het kunstvakdocentschap zijn diverse rolmodellen van belang. Daarom stelden de kunstvakdocentenopleidingen recent een landelijk coördinator aan die samen met alle kunstvakdocentenopleidingen de verbinding zal maken met de vele initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie in het werkveld. Zo willen we gezamenlijk de drempel voor toekomstige studenten verlagen en zorgen voor een meer diverse toestroom naar onze opleidingen. Zodat iedereen een rolmodel heeft dat hen kan aansporen om een leven lang te willen blijven ontdekken.

De kracht van de kunstvakken
Het is van wezenlijk belang dat we in het onderwijs de volle breedte aanbieden. Dus niet alleen de reguliere vakken, maar ook zeker de kunst- en sportvakken. Een leerling moet de ruimte krijgen om al zijn talenten te ontdekken. Ik herinner me in dit kader nog de TED Talk van Sir Ken Robinson uit 2006, ‘Do schools kill creativity?‘ – die heeft voor mij nog niets aan waarde verloren. Kunstvakken kunnen zorgen voor een creatieve benadering van andere vakken en dat stimuleert het leren.

Wij zien het dan ook als onze missie om te zorgen dat alle leerlingen de kans krijgen om in aanraking te komen met kunst en cultuur, zodat ze alle handvaten aangereikt krijgen om hun talenten te ontdekken en ontplooien.

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof