Als museum speel je een rol in de maatschappij. Vanuit dat perspectief is het evident, een must, dat je als museum toegankelijk en inclusief bent. Door inclusief te werken, verrijk je het museum. Het is sensibiliseren maar ook inspireren, anders kijken, anders beleven.

Voor M Leuven betekent ‘inclusief’: niemand uitsluiten. We proberen zoveel mogelijk kansen te bieden of te creëren om onze bezoekers een optimale beleving mee te geven, zowel in ons aanbod voor individuele bezoekers als voor groepsbezoeken op maat. Hiervoor heeft M niet altijd alle expertise in huis. Daarom werken we vaak samen met partners die de noden van die groep kennen en begrijpen.

Want iedereen heeft recht op cultuur. We vinden het belangrijk dat onze bezoekers weten dat ze welkom zijn. Hiervoor moeten zoveel mogelijk drempels weggenomen worden. Een museum toegankelijk maken gaat verder dan enkel infrastructurele aanpassingen: ook taaldrempels, economische drempels en psychologische drempels moeten worden aangepakt.
Zowel vanuit programmatie als publiekswerking willen we zoveel mogelijk van die drempels wegwerken. Het voorbije jaar lag de nadruk op het optimaliseren van de toegankelijkheid voor blinde en slechtziende bezoekers. Met de hulp van een stagiaire van de dienst publieksbemiddeling organiseerden we mystery visits en klankbordgroepen om de wensen van de doelgroep in kaart te brengen. De feedback zetten we om in een actieplan, met museumbrede acties. Mooi meegenomen is dat veel van de acties de doelgroep overschrijden en ook werken voor een groot publiek. Leesbare teksten, audiodescriptie, zintuigelijke rondleidingen of duidelijke bewegwijzering, het draagt voor iedereen bij aan een aangenaam museumbezoek.

M staat hierin natuurlijk niet alleen, veel musea hebben aandacht voor verschillende vormen van toegankelijkheid. Er bestaan heel wat mooie initiatieven die het vermelden waard zijn. Bijvoorbeeld Radio Bart, een project dat me inspireerde toen ik het vernieuwde Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen bezocht. Je kan er plaats nemen in de mobiele radiostudio van Bart, een blinde museummedewerker. Hij nodigt je uit om één kunstwerk tien minuten lang van dichtbij te bekijken en te beschrijven. Op deze manier word je uitgedaagd een kunstwerk te verkennen vanuit een onverwacht perspectief. ‘Het was een fascinerende ervaring. Ik vond de uitnodiging om een werk zo te beschrijven dat een niet-ziende zich het beeld toch kan voorstellen bijzonder, uitdagend en verrijkend. Het gaf me ook een veilig gevoel dat er geen voorafgaande kunsthistorische kennis van me werd verlangd’, vertelde één van de museumbezoekers. Ik zou het zelf niet beter kunnen omschrijven. Zo zie je maar dat inclusief werken loont voor iedereen.

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)