Eindelijk is het dan zover, het bereik van Méer Muziek in de Klas wordt verbreed naar alle kunstdisciplines. Minister Bussemaker beloofde het al tien jaar geleden: eerst aandacht voor muziek en daarna voor het gehele cultuuronderwijs. Met het beleidsprogramma Méér kunst en cultuur in School en Omgeving zet minister Wiersma nu in op een breed kunst- en cultuuraanbod in de naschoolse omgeving. Dit sluit aan op zijn driejarig programma School en Omgeving, waarmee hij alle kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving dezelfde kansen wil bieden.

Ik ben blij met deze uitbreiding, omdat die extra aandacht voor alle kunstvakken geldt. De redenering van Bussemaker om enkel aandacht aan muziek in het primair onderwijs te geven klonk destijds nogal zwak. Ze baseerde zich op de Monitor cultuuronderwijs 2013-2014 en schreef: ‘maar slechts 11% van de scholen vindt hun leraren voldoende deskundig op het vlak van muziek’. Uit dat onderzoek blijkt echter dat scholen de deskundigheid van hun leraren voor spel/drama ook slecht waardeerden (13% voldoende) en voor beweging/dans zelfs slechter (8% voldoende). Die trend zien we in latere monitors terug.
Dat Bussemaker voor muziek koos heeft mogelijk meer te maken met andere motieven, zoals de betrokkenheid van koningin Máxima en de passie (en het beloofde geld) van Joop van den Ende.

Naast de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020 voor basisscholen om de kwaliteit van hun muzieklessen te verbeteren, is in 2015 de stichting Méér Muziek in de Klas opgericht. Dit om heel Nederland te laten zien ‘hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen’. Twee andere doelen zijn gelijk aan die van de subsidieregeling: het muziekonderwijs ‘naar een hoger plan te tillen’ en lokale en regionale samenwerkingsverbanden tot stand brengen.

Méér Muziek in de Klas is een prima organisatie om flink veel aandacht aan cultuuronderwijs in de breedte te geven. Mijn vraag is echter of ze naast hun publicitaire kracht voldoende kwaliteiten in huis hebben om ál het kunstonderwijs naar een hoger plan te tillen. Spektakel zorgt voor aandacht, maar positioneert kunstonderwijs ‘ook als iets unieks en bijzonders, in plaats van als ‘normaal’ onderdeel van het curriculum’. Dan zou ik eerder inzetten op deskundigheidsbevordering van de leerkracht, ook een van de actielijnen van de stichting.

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof