Ongeveer een maand geleden was ik bij een reünie van de pedagogische opleiding. Ik ga nooit naar een reünie, omdat ik vooruitkijken veel interessanter vind dan terugkijken. Toch had een van de weinige medestudenten me overgehaald.

Op drie oud-studiegenoten na herkende ik werkelijk niemand. De gesprekken herkende ik wel. Van de 70 aanwezigen was meer dan 80% in het onderwijs gebleven. De meesten als docent, maar er waren er ook die directiefuncties bekleden of als hrm-adviseur werken. Allemaal met nog steeds een grote passie voor het onderwijs, en de herkenbare bijkomende zorgen en stressfactoren. Zowel mentaal als fysiek. Tekort aan docenten, budget, veel omvattende problematiek bij de leerlingen en studenten. Natuurlijk bespraken we ook de mooie verhalen, want als er een ding opviel was dat de enorm grote betrokkenheid bij het onderwijs. Die was niet afgenomen.

Hierdoor moest ik denken aan ons Student Life-programma: een integraal programma rondom welzijn en de fysieke en mentale gezondheid van studenten in de podiumkunsten, waar ook onze medewerkers van leren. Dit programma wordt breed nationaal en internationaal gedeeld met het werkveld, van professioneel voetbal (o.a. Feyenoord) tot NDT. Afgelopen week kregen we daarvoor de Hoger Onderwijspremie uitgereikt. Kern van het programma is het ontwikkelen van tools om blessures te voorkomen, om mentaal sterk te worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot zelfredzaamheid, zodat je het een leven lang kan inzetten. Wij krijgen de gelden om onderzoek te doen en te testen op topsportniveau. Maar het belang is er voor ons allen. Zeker ook in het funderend onderwijs. Mijn ambitie is dat dit programma, deze toolbox, straks aan ons allemaal meegegeven wordt. Hoe fijn zou dat niet zijn!

Cover #1

 

Esther Bruggink Viola in Quarantaine (2020), o.a. polyesterfilm, borduurzijde, messingdraad, 45 cm x 20 cm x 20 cm, Foto: Simon Van Boxtel