Het Lentiz | Floracollege in Naaldwijk hoefde weinig te doen om de vernieuwingen in het vmbo-cultuuronderwijs vorm te geven. Al jaar en dag maken leerlingen vanaf de brugklas een portfolio voor alle vier de kunstvakken. Zij sluiten het vak Kunstvakken 1 (nu Kunstvakken inclusief ckv) aan het eind van het derde leerjaar af met een presentatie.

Het Floracollege, een school voor alle leerwegen van het vmbo, ziet in tegenstelling tot andere scholen in de regio kans het leerlingenaantal (ca. 850) ondanks de krimp constant te houden. Dit is mede te danken aan het cultuurprofiel, dat ouders en leerlingen blijkt aan te spreken. Sinds 2016 is de school officieel erkend als cultuurprofielschool en dat was een bewuste keuze. De school was al jaren bezig cultuur een steeds belangrijker plek in het curriculum te geven en contacten met culturele instellingen in de buurt werden steeds hechter.

Niet saai

De fameuze Musicalklas die in 2005 startte, is uitgegroeid tot een begrip. Hans Tobel, docent muziek, vertelt: ‘De tweedeklassers zeiden dat ze geen zin hadden in gewoon saaie muziekles en vroegen of ze niet een musical konden maken. Ik vond dat prima, maar waarschuwde: áls we het doen, doen we het góed. Ik wilde niet alleen maar een voorstellinkje op de open dag, maar ook met minstens zes of zeven optredens buiten de school. Naar basisscholen en bejaardenhuizen. En zo zijn we gestart. Het meisje dat toen de hoofdrol had en de choreografie maakte, heeft nu een eigen dansschool.’

Bindende factor

De musicalklas komt iedere maandagmiddag na schooltijd bij elkaar onder het motto ‘het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend’. Jaarlijks worden zestig leerlingen geselecteerd uit alle niveaus en leerjaren. De samenwerking zorgt voor onderling begrip en erkenning. Dat bleek tot Tobels verbazing niet vanzelfsprekend: ‘Zelfs binnen onze school bleken er tal van vooroordelen te bestaan, bijvoorbeeld over de leerlingen met een rugzakje.’ Hetzelfde positieve effect hebben de kunstklassen, waar leerlingen van de eerste twee klassen voor kunnen kiezen die extra tijd aan de kunstvakken willen besteden.

Stevige plek

Chris van Mechelen – van 2014 tot 2016 interim-directeur – en zijn opvolger directeur Jan Eliëns waren – en zijn – vast van plan cultuuronderwijs zijn stevige plek te laten behouden: ‘Cultuur is de bindende factor in ons onderwijs geworden. Niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar vooral als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. De musicalklas is daarvoor een geweldig visitekaartje. Het is fantastisch om de regio daarmee te laten zien: dát is Flora.’

Melissa de Vreede is werkzaam als specialist cultuureducatie bij het LKCA.

Meer Informatie