Dans wint aan populariteit onder jongeren. Maakten ze er vroeger een karikatuur van door een onhandige pirouette te demonstreren, tegenwoordig moonwalken, whippen en swishen ze er op los. De komst van diverse tv-programma’s en dansmoves op internet hebben ontegenzeggelijk een positieve bijdrage geleverd aan het imago van dans. Vertaalt die populariteit zich naar het onderwijs?

De huidige danshypes zijn een mooi startpunt om jongeren tot dansen te brengen. Dansdocenten in het voortgezet onderwijs nemen hen vervolgens mee – de diepte in – door verbindingen te leggen met andere dansstijlen. Anders dan in het informele amateurcircuit waar jongeren doorgaans reproducerend dansen, creëren ze in formele leercircuits hun bewegingsmateriaal voornamelijk zelf. Het accent ligt dan niet zozeer op technische ontwikkeling, maar op verbeelding, beleving en de verbinding met het eigen lijf.

Eigen dansstijl

Maedy Miranda de Tol (Stedelijk Dalton College, Alkmaar) behandelt allerlei dansstijlen zoals jazz, klassiek, urban en Afro. Ze laat haar leerlingen van alle stijlen ‘proeven’ zodat ze een eigen dansstijl kunnen  ontwikkelen. Silvie Looij (Vathorst College, Amersfoort) begint met alledaagse bewegingen en abstraheert deze vervolgens door de danselementen tijd, kracht en ruimte toe te voegen. Daarmee beoogt ze het ‘lichaamsbewustzijn’ bij haar leerlingen te versterken. Marjolein Harms (Vellesan College, IJmuiden) gaat jaarlijks met de dansklas op werkbezoek bij het Korzo Theater en het NDT. Zo komt de leerstof letterlijk tot leven en haar leerlingen raken nog gemotiveerder.

“In het onderwijs ligt het accent niet zozeer op technische ontwikkeling, maar op verbeelding, beleving en de verbinding met het eigen lijf”

Vakoverstijgend werken

De dansdocenten werken graag vakoverstijgend. Zodra ze een zinvolle, inhoudelijke verbinding zien met andere vakken – ook niet-kunstvakken – nemen ze meestal het initiatief om samen te werken.

-Met het Groninger Museum ontwierp Frederique de Vries (OSG Piter Jelles, Leeuwarden) bijvoorbeeld het examenproject Dansen met Rodin, waarin leerlingen de emoties die de beelden van Rodin uitdrukken omzetten in een choreografie.

-In Aerdenhout brengt Kitty Wilmink (Montessori College) aardrijkskunde tot leven door de koppeling met werelddans en de symbolische of rituele gebruiken van bepaalde bevolkingsgroepen.

-Op het Vathorst College wordt er – schoolbreed – thematisch gewerkt, aan de hand van onderwerpen die ook tijdens dans behandeld worden.

Ideeën en plannen hebben deze dansdocenten te over. De vraag wat ze ermee hopen te bereiken speelt de hoofdrol in de volgende aflevering van de driedelige serie over good practices van dans in het voortgezet onderwijs.

1880_1900 Studio portrait of woman and child in fancy dress
1880_1900 Studio portrait of woman and child in fancy dress