Meer Informatie

Voor een artikel over regeldruk in het voortgezet onderwijs wil ik graag weten hoe kunstdocenten regeldruk ervaren. Met regeldruk wordt de druk bedoeld die u binnen uw school ervaart als gevolg van – vermeende – wetten of regelingen.
Aspecten van regeldruk zijn:
– Administratieve lasten door afspraken en procedures die binnen de school zijn opgesteld;
– Administratieve lasten als gevolg van regels die door externen (zoals bijvoorbeeld ministeries) zijn opgesteld;
– Het aantal en de frequentie van ‘niet-lesgevende taken’;
– Het aantal regels en nieuwe regels die van invloed zijn op het werk.

De enquête is anoniem.
Afhankelijk van de antwoorden duurt de enquête ongeveer 3 tot 8 minuten.
De enquête is geopend tot en met 26 november.
De resultaten worden gepubliceerd in het tijdschrift Kunstzone (editie 2 – 2019, verschijningsdatum eind februari).
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail.  Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, Michel Berendsen, redacteur Kunstzone