De vakverenigingen behartigen de positie van de kunstvakken en hun docenten. In Lidstaat leest u over hun reilen en zeilen en wat hen zoal bezig houdt.

Peuters kunnen onbevangen en vrij buiten de lijntjes kleuren. Dat leren ze af zodra ze het schoolsysteem binnen huppelen. Daar leren ze hoe het hoort. De kunstzinnige ontwikkeling van jonge mensen vindt zijn basis in het systeem dat onderwijs heet. In dat systeem wordt veel aangeleerd, maar ook van alles afgeleerd. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up – Pablo Picasso.

In het onderwijssysteem speelt de leraar een cruciale rol. Hij stimuleert de leerlingen om nieuwe kennis te vergaren, vaardigheden aan te leren, hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Maar het systeem is lek. De uitval van leraren in het onderwijs is groot. De werkdruk is hoog. Iedereen wil wat van de leraar: leerlingen, ouders, de directie, de inspectie. Groepen van 30 kleuters, klassen van 32 mondige pubers, hoe kun je daarin het individuele kind aanspreken? Leraren zijn zo druk bezig met leerlingen in het gareel te houden, mondige ouders te woord te staan, zieke collega’s te vervangen, etc., dat ze te weinig tijd hebben om het talent in kinderen de nodige aandacht te geven om verder te ontwikkelen.

Een oplossing wordt gezocht in het aantrekkelijker maken van het beroep. Salarisverhoging blijft daarbij één van de strijdpunten. Hoewel er inderdaad sprake is van een achterstandsituatie van leerkrachten en ingehuurde kunstvakdocenten, is dat niet de enige oplossing. Een leraar met te grote klassen en te veel uren achter elkaar doet aan topsport. Wat je uurtarief ook is, je kunt niet meer doen dan je best. Voor de oplossing van het probleem dat het systeem conformisten creëert is meer budget echter wel degelijk een belangrijke factor. Extra middelen zijn nodig om de omvang van de klassen te verkleinen en meer ruimte in het rooster voor de leraar te creëren voor adempauze en de benodigde kennisvergaring. Alleen dan kan hij uit het huidige systeem stappen waarin er door gebrek aan tijd te weinig gelegenheid is om individuele aandacht te geven.

Essentieel voor je ontwikkeling is om gezien te worden, zowel als leerling als docent. We moeten daarom naast de wens voor salarisverhoging óók strijden voor meer adempauze, meer ruimte en kleinere groepen waarbij er tijd en aandacht is voor ieder kind én iedere docent. Waarin we kinderen helpen te kiezen om wel of niet buiten de lijntjes te kleuren. Waarin we de artiest in het kind de ruimte geven en de creativiteit bevorderen. Waarin we de leerlingen zelf de lijntjes laten ontdekken.