Kunst- en technologieplatform STRP en kunstruimte MU willen met Future Cities een bijdrage leveren aan emancipatie van de mbo’er door ze te laten nadenken over hun toekomst aan de hand van kunst en technologie.

Mbo’ers komen in hun opleiding weinig in contact met kunst en cultuur. Een gemiste kans, want juist kunst kan een positieve bijdrage leveren aan de talentontwikkeling en het zelfbeeld van  jongeren. Dat zelfbeeld blijkt uit recent onderzoek van de SER best negatief te zijn. (Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten, 9 maart 2017).
Kunst- en technologieplatform STRP en kunstruimte MU willen met Festival Future Cities jongeren leren via kunst en design hun toekomst te verbeelden en vorm te geven. Dit doen zij in het kader van de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers van Fonds21.

Shirley Hendrikse (programmamaker educatie bij STRP): ‘We hebben mbo-studenten te lang alleen als doeners benaderd. Met Future Cities dagen we ze eerst uit om na én mee te denken over thema’s die voor hen belangrijk zijn, en dán te doen.’

Masterclasses

In het voorjaar van 2018 ontwikkelden MU en STRP samen met kunstenaars Dries Depoorter, Polymorf en de ontwerpers van A/BZ (Afdeling Buitengewone Zaken) masterclasses rondom speculatief design, kritisch denken en creatieve technologie. Bij die masterclasses werden mbo-studenten uitgedaagd om de toekomst te verkennen. Hoe ziet het leven er nu uit? En wat zijn mogelijke scenario’s voor de toekomst wat betreft je persoonlijke leven en toekomstig beroep? En nog belangrijker, welk scenario wens jij? Het doel was in een team een inspirerend festivalprogramma samen te stellen.

Annebelle Glashouwer (student marketing & communicatie, Koning Willem I College): ‘Wat me vooral aanspreekt is de vernieuwende thematiek. Omdat Future Cities gericht is op technologie en de toekomst denk ik dat veel studenten dit een interessant project gaan vinden.’

Positief kritisch

Harm Hofmans (hoofd educatie bij MU): ‘In populaire films en series zie je vaak een dystopisch toekomstbeeld terug. Met Future Cities willen we studenten juist aanzetten om zich positief-kritisch en vooral actief tot de toekomst te verhouden.’ Vanuit dat kritisch-optimisme speculeren MU en STRP samen met mbo’ers over mogelijke antwoorden op sociaal-maatschappelijke vraagstukken van morgen. De kwesties passen bij de studierichtingen van studenten: horeca-studenten denken na over de toekomst van voedsel en studenten sociaal-maatschappelijk werk over sociale interactie. Daarnaast komen vraagstukken over ecologie, zorg en mobiliteit aan bod. Future Cities legt verbindingen met kunstenaars die met hun werk ethische, sociale en culturele vraagstukken rondom nieuwe technologieën ervaarbaar maken.

Nieuwsgierig geworden?

Het tweedaagse festival vindt plaats in juni 2019. Wat kun je verwachten? Kunst, design, technologie, masterclasses, lezingen en muziek vanuit het perspectief van de mbo’er. Bezoek het festival met studenten of leerlingen.

Meer Informatie