Vlakbij station Meppel verscheen vijf jaar geleden het nieuwe onderkomen van scholengemeenschap Stad & Esch. Praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo kregen hier onderdak. Samen en ook apart. Zo ongeveer 2000 leerlingen komen elkaar tegen daar waar de kunstvakken worden gegeven, in het hart van het gebouw.

“Het kunstenteam wil zo zichtbaar mogelijk zijn in de school”

Directeur-bestuurder Peter de Visser wist al lang dat hij kunstonderwijs en creatief leren denken belangrijk vond voor iedereen op zijn school. Ook in de oudbouw hadden alle kunstvakken een plek op het rooster en konden leerlingen van alle niveaus er examen in doen. ‘Bildung is voor mij cruciaal. Ik wil leerlingen meer bagage meegeven, zodat zij na hun schoolperiode steviger met hun beide benen op de grond staan.’ Peter Visscher, docent beeldend en CKV is blij met de visie van zijn directeur: ‘Wil je slagen in de 21ste eeuw, dan moet je flexibel kunnen denken. Ken Robinson zei: scholen doden de creativiteit waarmee een kind geboren wordt. Wij proberen die creativiteit juist aan te wakkeren en dat ook naar de andere vakken overbrengen.’

Leergemeenschappen

Tien kunstvakdocenten vormen samen een van de vijf professionele leergemeenschappen die Stad & Esch kent. De opdracht voor alle vijf teams luidt: ‘Zorg ervoor dat het onderwijs voor de leerlingen onweerstaanbaar boeiend en gepersonaliseerd is, betrek daarbij de ouders en zorg er bovendien voor dat creativiteit in alle vakken een rol speelt.’ De kunstvakdocenten werken hard om aan deze opdracht vorm te geven. Zij bedenken samen alle culturele excursies en evenementen en proberen samenwerkingsverbanden aan te gaan met hun collega’s van de zaakvakken.

Visie en passie

Het kunstenteam wil zo zichtbaar mogelijk zijn in de school. De fysieke positie – midden in het gebouw – helpt daarbij. Met een theater, een dansstudio en goed geoutilleerde muziekruimtes en maar liefst zes lokalen beeldend, met glazen deuren van elkaar gescheiden. Overal zijn werkplekken waar leerlingen bezig zijn met schilderen, muziek of een choreografie maken. Rachel Kieneker, docent muziek en dirigent van het schoolkoor, vertelt dat de culturele avonden van 7 tot half 11 gevuld worden met presentaties van leerlingen: ‘Dan staat een leerling van vwo 6 samen met een eersteklasser lwoo op het podium in ons eigen mooie theater.’
Welk onderwijsniveau je ook volgt bij Stad & Esch, één ding is zeker. Wanneer je de school verlaat heb je grondig kennisgemaakt met alle kunstvakken. Het gebouw draagt bij aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs, maar de visie van de directeur en de passie van de docenten zijn het allerbelangrijkste.

Melissa de Vreede is specialist cultuureducatie bij het LKCA

 

 

 

 

Meer Informatie