Uit het onderzoek van het LAKS (LAKS-monitor 2018) naar schooltevredenheid van onder andere vmbo-leerlingen, blijkt dat zij graag meer variatie in het lesaanbod zouden zien en meer aandacht voor motivatie en excellentie. Bijvoorbeeld door hen meer inspraak en keuzemogelijkheden te geven. Een interessante uitkomst voor iedereen die werkt met vmbo-ers. Voor de kunstvakken bovendien een uitgelezen kans zich te profileren en bijvoorbeeld ook andere vakken te inspireren om door kijken, ervaren, proberen en luisteren de lesstof op verschillende manieren te benaderen.

Kans om te excelleren

De gewijzigde eindtermen 3 en 4 van Kunstvakken inclusief CKV kunnen al een bijdrage leveren aan de wensen van de leerlingen. In het examenprogramma is het maken en presenteren van eigen werk een onderdeel dat aansluit bij het meemaken van een kunstzinnige activiteit. De vorm van die presentatie, evenals de vorm van het kunstdossier, mag door de school en de leerling samen worden bepaald. Zo wordt het mogelijk om op eigen wijze invulling te geven aan de activiteiten; dat motiveert en biedt tegelijkertijd meer kansen op excelleren.

Subsidie

Hebt u goede ideeën over meer variatie in het lesaanbod of over manieren om motivatie en excellentie te stimuleren, maar ontbreken voldoende financiële middelen? Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt een subsidie beschikbaar om de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs te verbeteren. Vooral de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen wordt extra gestimuleerd. Aanvragen kunnen nog tot en met 2020 worden ingezonden. Opdat deze Kunstzone mag inspireren om al uw grootse vmbo-plannen waar te maken!