De vakverenigingen behartigen de positie van de kunstvakken en hun docenten. In Lidstaat lees je over hun reilen en zeilen en wat hen zoal bezig houdt.

De vernieuwingsdrang van het bestuur van de VLS heeft geleid tot een duidelijk advies van het adviesbureau Seizoen Vijf. Tijdens een aantal sessies met het bestuur en andere leden heeft dat bureau ons het Verhaal van de VLS ontfutseld. Op basis daarvan zijn er vervolgstappen in gang gezet. Zo ligt onze manier van communiceren onder de loep, onze beeldentaal en woordenschat worden gekanaliseerd en ook de interne bestuursstructuur is in beweging. In het 2020 zullen er nieuwe gezichten in het bestuur van de VLS zichtbaar worden.

 

Waarom? VLS bereidt zich voor op de volgende zeventig jaar en wil meer invloed hebben. De mogelijke samenwerking met partijen als MeerMuziekindeKlas, Bumacultuur, Gehrels Educatie moet ertoe leiden dat muziekonderwijs blijvend en krachtig op de onderwijsagenda staat.

Dat betekent dat alle kinderen in ons land in het po en vo muziekles krijgen van bekwame mensen en dat de inhoud van dat muziekonderwijs aan hedendaagse, kwalitatieve eisen voldoet.

 

Het is ons momenteel duidelijk: we willen veel energie steken in een sterke toekomst voor het vak muziek. Kunstzone is uiteraard een uitgave van de vakverenigingen van verschillende kunstdisciplines. We vinden dat we onversaagd door moeten gaan met muziekonderwijs te stimuleren zoals dat mede dankzij de invloed van Koningin Maxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, al enkele jaren het geval is. Maar we vinden ook dat de andere kunstvakken net zoveel aandacht verdienen en hopen dat ons werk daar een hulp bij kan zijn.

Inmiddels is zijn de voorstellen voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan minister Slob overhandigd.

De kunstvakvereniging hebben goed onderbouwde adviezen gegeven aan het ontwikkelteam Kunst & Cultuur, zodat er een breed gedragen visie,  zinvolle bouwstenen en haalbare opdrachten tot stand kon worden gebracht. Wat nu ter tafel ligt biedt zeker kansen op deugdelijk kunstonderwijs en is een sterke verbetering ten opzichte van wat er voor dit gebied nu bestaat. Toch heeft de VLS heeft een blijvende zorg. Het advies geeft geen enkele garantie op goed muziekonderwijs. Daarom is het van belang dat in de vervolgfase gehoor wordt gegeven aan onze nadrukkelijke eis dat muziekonderwijs voldoende wordt geborgd.