LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 01 JANUARI 2018

< Terug naar aanKooppagina:
DIGITALE EDITIE

De digitale editie in de Kunstzone App voor tablet of iPad:

Mark Mieras betoogt in deze Kunstzone dat plezier maken cruciaal is voor de hersenontwikkeling bij kinderen. Hij schrijft dan ook een warm pleidooi voor de cultuurprofielscholen die onlangs hun jubileum vierden. Want zonder lol kom je niet ver in de kunstvakken en plezier is een voorwaarde voor creativiteit. Vreugde be-tekent dat je hersenschors dopamine aanmaakt, en deze neurotransmitter is cruciaal voor leerprocessen: het helpt de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen. We kunnen, met wat fantasie, in de grottekeningen van Lascaux, Altamira en Pech Merle dan ook een eerste fundament van cultuuronderwijs zien. Paleontologen denken immers dat deze rotsschilderingen Gesamt- kunstwerken zijn waaraan alle leeftijden deelnamen. Dat het plezier ook na twintigduizend jaar nog van de rotswanden af spat, daar getuigen die honderden geestige knuisten van.