LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 01 JANUARI 2019

< Terug naar aanKooppagina:
DIGITALE EDITIE

De digitale editie in de Kunstzone App voor tablet of iPad:

De culturele achterstand begint voor vmbo-leerlingen niet meer in het primair onderwijs. Sinds de invoering van Cultuureducatie met Kwaliteit in 2012 is daar namelijk een flinke inhaalslag gemaakt. Met diverse impulsregelingen en extra fondsen ontwikkelden basisscholen afgelopen tijd een visie op cultuuronderwijs, vaak samen met regionale kunst en erfgoedinstellingen. Maar dat betekende ook dat de aandacht van beleidsmakers verschoof naar basisschoolleerlingen en culturele aanbieders hun activiteiten vooral toespitsten op het primair onderwijs. De vmbo-leerling moest meelopen met de educatieve programma’s voor vo die in de regel zijn afgestemd op havo/vwo-niveau en dreigde het kind van de rekening te worden.