LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 01 JANUARI 2020

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

 

Ronddwalen, blijven of ontsnappen

Leeromgevingen voor innovatief, hedendaags onderwijs en ideeën voor die omgevingen in toekomstig onderwijs, dat is waar het in deze Kunstzone om draait. De stad Sofronia is dan, net als veel andere steden in Calvino’s boek, een allegorie voor waar schoolleiders, docenten, studenten en leerlingen dagelijks in verkeren: leeromgevingen. Tot een paar decennia geleden werd er nauwelijks nagedacht over de wisselwerking tussen leren en ruimte. Uit de artikelen in dit nummer blijkt echter hoe bewust de organisatie van de school, het rooster, de groeperingsvormen, het gebouw, het curriculum en de didactiek op elkaar afgestemd worden. Renate de Groot, hoogleraar Biopsychologie van leren betoogt in haar oratie dat leren te vergelijken is met een levenslang bouwproces tussen lerende en omgeving. Ook een intrigerende metafoor.