LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 02 MAART 2019

< Terug naar aanKooppagina:
DIGITALE EDITIE

De digitale editie in de Kunstzone App voor tablet of iPad:

De veel geraadpleegde ranking-lijstjes in de Keuzegids Hbo en op sites zoals School op de kaart geven maar een half beeld. Leo Capel waarschuwt in zijn artikel voor een te kwantitatieve benadering van kwaliteitszorg in het hbo. Want zaken als slagingspercentages, uitval, contacturen en werkgelegenheidscijfers zijn schijnbaar objectieve indicatoren maar zeggen in feite weinig over de inhoudelijke kwaliteit van onderwijs. Toch dreigen ze (te) bepalend te worden voor de organisatie en structuur van het onderwijs.

Ook scholen voor voortgezet onderwijs hebben last van regeldruk, zo blijkt uit de enquête die redacteur Michel Berendsen onder negenenzestig vakgenoten hield, ondanks het feit dat het ministerie al sinds 2014 aan het ontregelen is. Het gevolg is een papieren werkelijkheid die weinig meer van doen heeft met de onderwijspraktijk. Uitdijende cijferadministraties, steeds terugkerende enquêtes onder leerlingen en studenten en geestdodende formats waarin docenten hun professioneel handelen steeds weer opnieuw moeten vastleggen zijn het gevolg.