LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 02 MAART 2023 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

Uitverkocht

KUNST (EDUCATIE) VOOR BABY, DREUMES EN PEUTER

Kunsteducatie voor het jonge kind vindt plaats in de kinderopvang, in peutergroepen, in de kleuterklas, op de bso en in het naschoolse circuit. In Kunstzone is dit onderwerp tot nu toe weinig aan bod gekomen. Daar komt verandering in, want het is interessant genoeg.
Hoewel een klein percentage van onze lezers daadwerkelijk met jonge kinderen werkt, bijvoorbeeld als kunstvakdocent in de kinderopvang, is het voor docenten (in opleiding), docentenopleiders (kunstvakopleiding, mbo pedagogisch werk en pabo) en (beleids)makers van belang voor hun onderwijspraktijk. Kunsteducatie voor het jonge kind legt immers de basis waar later in het po, vo en verder op kan worden voortgeborduurd.
Welke artistieke en kunstpedagogische expertise is nodig om met zeer jonge kinderen kwalitatief goede kunstactiviteiten uit te kunnen voeren? Met die vraag in ons achterhoofd keken we naar de kinderopvang, naar het mbo, cultuuraanbieders en het hbo (specialisme jonge kind). We vonden prikkelende praktijken en inspiratiebronnen, misschien ook ongedacht in het herkenbare.