LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 03 MEI 2022 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

Uitverkocht

Lachen is geëngageerd zijn met de realiteit’, schreef filosoof Henri Bergson. Maarten Doorman merkt op dat, hoewel bij Bergson lachen per definitie uitlachen was (wat overigens geen veroordeling impliceerde), hij ook iets nieuws liet zien, namelijk ‘het grote sociale nut van de lach, het vermogen om de mechanische starheid van gedrag te lijf te gaan.’ (Doorman in NRC Handelsblad, 24 juli 1993).

‘Het activisme onder de jeugd is terug’, kopte Trouw (31 oktober 2021). Zowel online als offline laten pubers van zich horen. Apps als TikTok zijn er niet alleen om melige filmpjes met elkaar te delen maar worden ook steeds vaker door jongeren gebruikt om hun engagement met een bepaalde kwestie te tonen en ook humoristische memes zijn een beproefd middel.

In het themadeel van deze Kunstzone verbinden we engagement met humor en controverse – als invalshoeken voor actueel en betrokken kunstonderwijs. Controversiële en humoristische kunstwerken, in velerlei vorm en van diverse aard, kunnen in het onderwijs worden ingezet om hedendaagse sociale en maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen. Of, om het lectoraat Kunsteducatie van de AHK te parafraseren: door haar veelzijdigheid biedt kunst met haar humoristische en controversiële ervaringen een ruimte voor leerlingen om de maatschappij kritisch en vanuit verschillende perspectieven te beschouwen.