LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 03 MEI 2023

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

BOVENBOUW IN BEWEGING

Eind september 2022 presenteerde de werkgroep vakkenstructuur kunstvakken haar conceptadvies over de toekomst van de kunstvakken in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Het advies heft de tweedeling in de bovenbouw tussen oud en nieuw op, een tweedeling zoals die nu nog bestaat bij muziek en de beeldende vakken. De werkgroep adviseert leerlingen te laten kiezen uit vijf kunstvakken: beeldend, dans, theater, muziek én film – ervan uitgaand dat de school deze vakken aanbiedt. Elk kunstvak kent een praktijk- en theoriecomponent, met een geheel vakspecifiek praktijkdeel. De theorie is vakspecifiek plus kunstanalyse en het interdisciplinaire ‘kunsten in context’. Elk kunstvak heeft een schoolexamen en een centraal examen.

Het conceptadvies over de vakkenstructuur hield de gemoederen van kunstvakdocenten flink bezig en dat zal het definitieve advies dat onlangs gepresenteerd werd, zeker ook doen. Kunstzone doet graag mee aan het gesprek over wat de voorstellen bieden en hoe docenten tegen de voorgenomen veranderingen aankijken, en wijdt daarom het themadeel van deze editie aan dit onderwerp.