LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 04 JULI 2020 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

Uitverkocht

Thema: Pabo en de kunstvakken, beperkt bekwaam
Met in dit nummer o.a.:

Kunsteducatie op de pabo’s, Ruimte voor specialisatie, maar in de basis grote variatie
Inventarisatie van studieprogramma’s twintig pabo’s. Hoeveel tijd besteden zij eigenlijk aan kunstonderwijs?

Vluchten, kunst en pabostudenten
Hoe geef je pabo’s gereedschap in handen om klassen met zowel kinderen met een vluchtelingachtergrond als Nederlandse kinderen te werken?

De leerlijn muzikaal zelfbeeld
Hoe krijgen beginnende pabostudenten een positiever muzikaal zelfbeeld?

Dansende regendruppeltjes
Drie studenten over hun ervaringen met kunstonderwijs op de pabo

Maar ook: textielontwerpen van Ýrúrarí die mensen op afstand houden, gedragswetenschap als basis van software-ontwerp, trendonderzoek naar educatieve activiteiten van Nederlandse podiuminstellingen, columns, beeldreportages en de rubrieken Buitenblik, Achter de schermen, Cultuurbarbaar en Jonge Kunstbelevers.