LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 05 SEPTEMBER 2023

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

Bij binnenkomst eerst het digibord opstarten. Tas uitpakken, het instrumentenkoffertje openmaken, liefkozend je instrument in elkaar zetten. De eerste toon blazen, voelen hoe de lucht langs je vingertoppen strijkt. En nog een toon en nog een toon. Daarna je vingers laten gaan, een chromatische toonladder met een drieklank spelen. Dan blazen en voelen, de tonen laten komen. Een heerlijke start van een lesdag.

Dit themadeel gaat over routines en rituelen, hun overeenkomsten en verschillen. Beide bieden structuur én vrijheid: aan je handelen, je les, je leerlingen. Herkenbare routines kunnen leerlingen veiligheid bieden om ‘los’ te gaan tijdens een improvisatie. Met betekenisvolle rituelen kan je aandacht vragen voor een bijzonder moment, de start van het jaar, de afronding van een project. Je kan ze als docent introduceren; leerlingen kunnen ook hun eigen routines en rituelen ontwikkelen in de les. Routines bieden kaders en houvast, rituelen verbinden en verdiepen. Beide kennen de kracht van herhaling en geven de kunstles een fundament.