LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 06 NOVEMBER 2022 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

Uitverkocht

STAALKAART VAN MEESTERPROEVEN

Een meesterstuk, zo is deze Kunstzone wel te noemen. Met in het themadeel zeven artikelen van masters Kunsteducatie van evenzoveel opleidingen in Nederland. Voor de masters is het een feestnummer, omdat ze met deze Kunstzone het 15-jarig bestaan van hun opleiding vieren. Het masterprogramma is gedurende de jaren verbreed, vervaagd en veel minder gericht op de theoriecomponent van het vo-examen. De meeste masterprogramma’s werken nu aan interdisciplinaire samenwerking en de verbinding van theorie, onderzoek en beroepspraktijk, met hedendaagse kwesties in kunst en educatieonderwijs als uitgangspunt.

De master geeft op dit moment geen extra bevoegdheid. Afgestudeerden van de bacheloropleidingen worden startbekwaam geacht voor zowel de basisschool als voor het eerste- en tweedegraadsgebied van het onderwijs (én voor alle educatie buiten de school). Volgens KVDO, het overleg van de kunstvakdocentenopleidingen, moeten kunstvakdocenten echter in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op masterniveau functioneren om daar alle rollen vakbekwaam te kunnen vervullen. De sinds de start van de master ingezette discussie over bevoegd en bekwaam is hiermee nog niet gedaan.