‘De samenwerking met het mbo zal een co-creatie moeten zijn, want ik als industrieel erfgoed-expert, heb geen kaas gegeten van techniek. We hebben elkaar nodig.’ Janneke Francissen van het Zaans Museum merkte tijdens een Kennisatelier Creativiteit in het mbo van het LKCA op dat er door veel meer collega’s zo over wordt gedacht.

Een hand verder in die richting helpt de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers. Het Fonds 21 geeft met die regeling sinds 2017 een impuls aan de ontwikkeling van kwalitatief en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod voor jongeren op het mbo. Na een pilot in 2017 met vijf projecten, een open call in 2018 die veertien projecten opleverde, zou het best weleens kunnen dat het Fonds dit jaar meer dan twintig projectenaanvragen op een open call krijgt.

Maar vergeet alsjeblieft de gedreven CJP-directeur Walter Groenen niet. Hij vond het destijds ongelooflijk dat er voor vo-leerlingen wel geld beschikbaar was voor een cultuurkaart en voor een mbo-student niet. Groenen kreeg het voor elkaar! Sinds 2016 is er de MBO Card, maar hij blijft lobbyen voor een eigen budget op die kaart, net zoals in het vo.

Het themadeel van deze Kunstzone heeft als belangrijkste uitgangspunt de (opbrengsten van de) programmaregeling van het Fonds 21. Met een hoofdrol voor CJP en LKCA als partners en onvermoeibare lobbyisten voor meer cultuuronderwijs in het mbo. Rozemarijn Schouwenaar en Huub Braam (LKCA) zoomen in hun artikelen in en uit op de nog vaak pionierende culturele instellingen en opleidingen. Praktijk en beleid van vogel- naar kikvorsperspectief, van prachtig beeldmateriaal voorzien door onder andere Marije Kuijs van CJP.

De bijdragen van Mariska van der Vaart en Laura Kool gaan vervolgens in op de discussie van de afgelopen jaren over de opleiding mbo Artiest. Zij laten zien  hoe in dit discours de arbeidsvraag wordt uitgespeeld tegen de onderwijsvraag. Steeds gaat om twee principes: jongeren via het beroepsonderwijs in staat stellen hun talent te ontwikkelen in een door hen zelf gekozen richting,  of ervoor zorgen dat het beroepsonderwijs voorziet in de behoefte van de arbeidsmarkt aan kwalitatief goed geschoolde uitstromers.

Veranderingen zijn ook aan de orde in het redactieteam van Kunstzone. Na ruim vijf jaar inspirerend en prikkelend hoofdredacteurschap van Judith Boessen is haar functie vanaf 1 oktober overgenomen door een driekoppig hoofdredactieteam. Pien School en Esther Schaareman werken al geruime tijd voor Kunstzone als redacteur Beeldend en geven onder meer les in zowel het vo als het hbo, ikzelf schreef de afgelopen jaren over beleid en onderzoek en verzorgde de eindredactie. Gaat er op hoofdlijnen iets veranderen? Vast wel. Net als onze voorgangers willen we, mét onze redacteuren, zó goed zijn dat we onmisbaar voor u worden!

 

Marjo

Mbo’ers in een kunstmuseum Mbo’ers in een kunstmuseum Meet the Maker De kracht van Trots

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)