Het schrijfdebuut Hasta la vista Baby van beeldredacteur Lennie Steenbeek over Computer Generated Images (CGI) eindigt met de woorden ‘to infinity and beyond’. Ze verwijzen naar de bekende catchphrase van Buzz Lightyear uit de Disneyklassieker Toy Story (1995), de eerste volledig computergeanimeerde film. Woody en Buzz Lightyear luidden een tijdperk in van animatiefilms die zelf tot het oneindige en verder gaan, want de grenzen van digitaal gegenereerde films of andere digitaal geproduceerde kunstvormen zijn nog steeds niet in zicht.

 

Ook ik debuteer in dit nummer met mijn redactioneel. De komende tijd hoop ik met u te kijken, te leren en te genieten van de talloze  mogelijkheden die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen. Die wereld is mij zeker niet vreemd, maar ik heb hem me toch nog niet volledig toegeëigend. Ik vermoed dat dat voor meer docenten geldt. De digitale wereld is niet zozeer onbekend, maar je hoort veel over de worsteling om zowel de digitale beelden als het – ambacht te integreren in de lessen.

 

In het themadeel van deze Kunstzone verkennen we het terrein van CGI en de mogelijkheden die het biedt voor het kunstonderwijs. Mariska van der Vaart schrijft over Virtual Reality en hoe deze ‘extra’ realiteit door musea en podia wordt gebruikt om bijvoorbeeld werk te contextualiseren of om een ervaring op afstand te bieden. Benno Spieker ziet mogelijkheden voor digitale muziekmethoden voor docenten in het basisonderwijs en deze gaan wat hem betreft verder dan uitlegvideo’s. Ze  zouden idealiter een docent inhoudelijk moeten coachen bij het geven van een muziekles.

Docenten die graag meer grip willen krijgen op de manier waarop ze technologie kunnen verbinden aan hun onderwijs kunnen terecht bij het Expertisecentrum Creatieve Technologie van de HKU, onze samenwerkingspartner bij dit themadeel. Kunstdocent Tessa Hendriks nam deel aan een cursus van de HKU en vertelt dat ze nu, op het moment dat ze het begin van een digitale toepassing begrijpt, zichzelf verder kan bekwamen door te experimenteren. Die trial-and-error werkwijze die eigen is aan digitale ontwikkeling zien we ook terug in een artikel over het didactisch-experiment, ontwikkeld door kunstenaar-docent Pavél van Houten. Een methodiek waarbij er met werkvormen geëxperimenteerd mag worden zoals dat in een atelier wordt gedaan, en die evenwicht kan brengen in de tweestrijd die een kunstenaar-docent soms ervaart.

Bovendien vindt u in deze Kunstzone praktische tips om zelf en met uw leerlingen aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend is er daarbij ook aandacht voor de eventuele valkuilen en moeilijkheden, maar uiteindelijk loont nieuwsgierigheid.

Maakt u zich klaar voor kunstonderwijs to infinity and beyond.

 

 

 

Pien

Kan digitale technologie handelingsverlegenheid in muziekonderwijs oplossen? Digitale dans. Dans en technologie, het lijkt een vreemde combinatie Een perfecte cirkel. Door de computer lijken we allemaal meesters De docent als kunstenaar. Onderzoek naar de toepassing van artisticiteit in lesontwerpen

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof