Dertig pubers, afwachtende blik, staan voor haar. Ze hebben er niet om gevraagd het vak drama te krijgen, en met haar het klaslokaal en honderd minuten lestijd te vullen. Docent is ze, en voor het eerst op een middelbare school. Surviving is het woord dat haar toestand het best omschrijft. Niet alleen in het klaslokaal is het een overlevingstocht. Kerndoelen, lesdoelen, leer- en hulpmiddelen, toetsen, beoordelen, lerarenvergaderingen, ouderavonden en Magister: ze probeert alles binnen dit schoolsysteem te kennen, zich eigen te maken.

Als ze een moment zou kunnen reflecteren, zou ze zichzelf fundamentele vragen kunnen stellen over wat er allemaal gebeurt

Als ze een moment zou kunnen reflecteren, zou ze zichzelf fundamentele vragen kunnen stellen; over deze operation education, over wat er allemaal gebeurt. Over het waarom van lesmethoden, cijfers en kerndoelen. Met de antwoorden op die vragen kan ze misschien andere, weloverwogen, keuzes maken binnen dit systeem.
Zo zou ze zich bewuster kunnen richten op meer individueel contact met haar leerlingen en merken dat die dan minder afwachtend worden. Of ze zou haar eigen lesmateriaal kunnen ontwikkelen voor de onderbouw, met filmpjes waarin de lesstof wordt uitgelegd. Waardoor ze meer ruimte, meer adem krijgt in haar lessen.
Dit thema bevraagt het onderwijssysteem en de daarmee gepaard gaande regeldruk. De consequenties van de antwoorden worden belicht. Zo wordt een dialoog op gang gebracht om langzaam, maar doelbewust, out of the system te komen.