Archief Kunstzone nr. Webonly

CSE’s kunstvakken 2022 …...

CSE’s kunstvakken 2022 … verder in beeld Auteur...
Dit artikel sluit aan bij het artikel over de centrale examens 2022 in de kunstvakken op het vmbo zoals dat te lezen is in Kunstzone 06 (pag. 56). Het besta...

Misdaadfotografie in de kunstles

Misdaadfotografie in de kunstles Auteurs: Annemée Dik & Richie Walk...
Fotografie is een relatief nieuw medium in de kunstles. Docenten denken vaak onterecht dat ze veel technische kennis moeten hebben voordat ze met fotografie...

‘Ik blijf zoeken naar inspiratie’

‘Ik blijf zoeken naar inspiratie’Auteur: Lisa van Bennekom | Fo...
Bij het tienjarig bestaan van de master Kunsteducatie in 2017

‘De master gaf mij zelfvertrouwen’

‘De master gaf mij zelfvertrouwen’Aut...
Rond het tienjarig bestaan van de master Kunsteducatie interviewde ik Soesja Pijlman, alumna van de master Kunsteducatie (Codarts Rotterdam) voor een

On The Movie

On The Movie Over de post-hbo-leergang filmeducatie
(Kunst)docenten hebben steeds meer behoefte om film in hun lespraktijk te brengen. Gelukkig groeit het (na)scholingsaanbod op dit gebied. Sinds dit schoolja...

Verboden toegankelijk

Verboden toegankelijk Fysieke inclusiviteit en musea
Wanneer je aan inclusiviteit denkt, denk je al snel aan gender of afkomst. Maar de groep die snel vergeten wordt – en in iedere andere groep kan voork...

Docent Minco en leerling Rocco ...

Docent Minco en leerling Rocco over het vmbo-examen muziek 2022 Redacti...
Op de Vinse School in Amsterdam deden dit jaar zeven leerlingen het vmbo-examen muziek. Kunstzone vroeg aan een leerling en diens docent hoe zij zi...

Kunstwerken om te gedenken

Kunstwerken om te gedenkenAuteur: Hanne Hagenaars | Doina Kraal...
In 1997 bezocht ik de tentoonstelling Wat af is, is niet gemaakt tijdens het Festival aan de Werf in Utrecht. Daar zag ik een sculptuur die mij totaal uit ...

VONKC verruimt de blik van west...

VONKC verruimt de blik van westerse naar mondiale kunst Auteur: Maria H...
Leerlingen en studenten komen steeds vaker van overal ter wereld vandaan, klassen worden diverser, de kunsten zijn pluriformer en mondialer dan ooit. K

Dans en onderwijs

Dans en onderwijs van ruim 50 jaar dansexpressie naar toekomstige o...
Anders dan muziek en beeldende vorming heeft dans nog niet zo heel lang een plaats in het Nederlandse onderwijs. Vooral dankzij pioniers als Kit Winkel en J...

Lespakket bij Indonesië-exposities

Lespakket bij Indonesië-exposities ‘De kunst is ze te raken’
De onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië was een cruciale gebeurtenis. Voor het land zelf, maar ook voor Nederland én voor de rest van de wereld. Het is daa...

Improvisation for all!

Improvisation for all! De beleving van leerlingen tijdens collectie...
Kan je een klas met leerlingen die weinig tot geen muzieklessen hebben gevolgd samen vrij laten improviseren? We beschrijven hieronder kort ons onderzoek na...

Lachen in de kunstles?

Lachen in de kunstles? Auteur: Esther Schaareman | Beeld: Eric ...
Raken leerlingen meer betrokken bij de kunstvakken als je humor gebruikt in je lessen? Eerstejaars studenten van kunstvakdocentenopleidingen die nog niet zo...

Het kunstvaklokaal

Het kunstvaklokaal. . . . . .van het Christelijk Lyceum Veenendaal
In de serie Het kunstvaklokaal nemen we de lezer mee naar verschillende kunstvaklokalen, muziek, beeldend, theater, dans en film in scholen voor vo...

De verontwaardiging voorbij

De verontwaardiging voorbijEen pleidooi voor schokkende kun...
Natuurlijk, de schilderijen van Rembrandt getuigen van ongekend vakmanschap en de manier waarop Van Gogh zijn waarnemingen op het doek bracht is bijzonder. ...

Liefhebben aan zee

Liefhebben aan zee Auteur: Mariska van der Vaart | Amare FEEST! Foto: ©...
Amare is het gloednieuwe cultuurpaleis aan het Spui in Den Haag, het ‘huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting’. Groots en ruim, zoR...

Lokaal 11

Lokaal 11 Een website rondom het examenthema ‘Te gek!’...
Lokaal 11 is weer open. Opnieuw is voor havo-eindexamenkandidaten TeHaTex in lokaal 11 een selectie kunstenaars bijeengebracht die het examenthema vertegenwoordigen...

De vervalser vervalst?

De vervalser vervalst?   Museum De Waag (Deventer) en educatieve excurs...
Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons verbindt. Met leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs werd het huidige museumeducatie...

Het examenverslag kunst (algeme...

Het examenverslag kunst (algemeen) vwo 2021 Auteur: Hugo Gitsels | Foto...
De coronapandemie had ook in 2021 haar effect op de centrale examens. Er was een extra, derde tijdvak en het tweede tijdvak werd vervroegd afgenomen. In 2021 waren ...

Welke apps, series en games moe...

Welke apps, series en games moet ik kennen? Auteur: Floor Roos
Heb ik eindelijk tijd om tijdens de les een potje Among Us te spelen, is het alweer hartstikke uit. De brugklassers willen nog wel meedoen, maar ha...

Het culturele trapveldje

Het culturele trapveldje Auteur: Eva-Luca Pouwer | Foto: Quotes uit de ...
Overal vind je trapveldjes. Plekken waar je kunt voetballen, maar waar ook vriendschappen ontstaan en je sociale cohesie met gelijkgeïnteresseerden ervaart....

Chromebooks in muziekonderwijs

Chromebooks in muziekonderwijs een overzicht van webapplicaties
Lees het artikel in Kunstzone 6, pag. 48-49

Spoken word past niet in één hokje

Spoken word past niet in één hokje Auteur: Henk Langenhuijsen
Overgewaaid uit de Verenigde Staten begint spoken word in het Nederlandse taalgebied steeds meer vaste voet aan de grond te krijgen. Wat is...

FilmToolkit voor het basisonder...

FilmToolkit voor het basisonderwijs Auteur: Ana Paunovik | Beeld: Film ...
Film Toolkit is een educatief product dat voortkomt uit mijn onderzoek naar de stand van zaken omtrent filmeducatie in zestig basisscholen in gemeente Leeu...

Wat kan er beter aan de Europes...

Van Gerwen denkt door Wat kan er beter aan de Europese Algemene Ver...

Ontwerpen en onderzoeken doe je...

Ontwerpen en onderzoeken doe je zo!
Op het Citadel College in Lent geven we van het eerste tot en met derde leerjaar het vak Onderzoek en Ontwerp. Belangrijke element...

Cover #6

 

Maxime Dupont Twins (fragment). Dead End Gallery (Amsterdam)