Leerkracht Maarten Willms van VSO Visio Amsterda, verkoopt zijn diploma onderwijsbevoegdheid 1e graad in muziek, culturele en kunstzinnige vorming, kunst algemeen en kunst muziek. Hij heeft hem niet meer nodig om te werken in het speciaal onderwijs. ‘Minister Arie Slob heeft vorige maand besloten dat mijn lessen gegeven mogen worden door iemand zonder een onderwijsbevoegdheid.’

Niet serieus genomen

Willms schrijft in een persbericht dat hij zich zorgen maakt om de kwaliteit. ‘De leraren zijn de zeggenschap op de kwaliteit van het onderwijs verloren. Met een mislukt lerarenregister en een omgevallen onderwijscoöperatie dreigt de stem van de leraar niet meer gehoord te worden. Door het lerarentekort, de administratieve lasten en de werkdruk staan leraren onder druk. Het antwoord van de minister op deze problemen is het inzetten van onbevoegde leraren. Daarmee pakt hij het probleem niet bij de kern aan en neemt de leraar niet serieus.’

Marktplaats

Willms verwacht niet dat hij het geld dat hij heeft gestoken in zijn studie, zo’n € 6.570,-, terug te zullen krijgen. Hij belooft les te blijven lesgeven. Het diploma staat op marktplaats.