Interdisciplinariteit is een van de vele toverwoorden in kunstonderwijs. Voorstanders benadrukken dan dat het aansluit bij de professionele kunstpraktijk. Tegenstanders stellen de vraag of deze vergelijking voor het educatieve werkveld wel te maken is, en vrezen voor oppervlakkige behandeling van hun vakgebied.

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur (Curriculum.nu) buigt zich momenteel over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor het leergebied Kunst & Cultuur ligt de nadruk op vakkenintegratie: de samenhang tussen kunstvakken onderling en die met andere leergebieden. Met de opbrengst van dit traject zullen de huidige kerndoelen en eindtermen t.z.t worden geactualiseerd. Deze ontwikkeling lijkt de kunstdocent te dwingen een mening te vormen: voor of tegen vakkenintegratie, voor of tegen interdisciplinariteit.

Betekent dit een geforceerde scheiding die juist in de huidige professionele kunstwereld steeds minder voorkomt? Of zijn twee kampen onvermijdelijk?

In het themadeel van deze Kunstzone kijken we naar wat we precies verstaan onder interdisciplinariteit. Naar waar de hang naar interdisciplinariteit vandaan komt en wat de meerwaarde ervan is. Voorbeelden uit zowel het hbo als het primair onderwijs komen aan bod. Bovendien kijken we hoe de docentenopleidingen invulling geven aan mono-, inter- en transdisciplinariteit en wat dit betekent voor de nieuwe lichting kunstvakdocenten.

Neem jij na het lezen van de artikelen in dit thema een standpunt in?

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)