LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 01 JANUARI 2022 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

 

Uitverkocht

Thema #1 Afzonderlijk of verbonden. Onderwijspraktijken in basisschool en onderbouw vo

Onlangs kreeg SLO van OCW opdracht om de kerndoelen in po en onderbouw voortgezet onderwijs uit te werken. Kunstzone bekeek in deze omslagtijd tussen huidige en toekomstige kerndoelen, hoe leerkrachten en vakdocenten kunstonderwijs vorm geven. Het themadeel van deze editie gaat in op verschillende onderwijspraktijken in po en onderbouw vo, ook bezien vanuit het leergebied kunst en cultuur in Curriculum.nu. Dat er van basisschoolleerkrachten veel gevraagd wordt, is duidelijk. En dat vakmensen niet altijd zo gelukkig zijn met de na te streven doelen, blijkt uit het peilingsonderzoek van de Onderwijsinspectie (2017) en landelijke monitorstudies. Muziekdocenten worden er soms koppig van, zoals Adri de Vugt en Thomas De Baets schrijven; anderen kijken met smart uit naar haalbare, helder geformuleerde doelen met aandacht voor wat  leerlingen bezighoudt (Astrid Rass). Angst voor het onbekende, de aard van de vakken en opvattingen daarover, betrokkenheid bij de onderwijsvernieuwing; uiteindelijk komt het er op neer dat we van elkaar kunnen leren, met oog voor ieders kwaliteiten.