LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 02 MAART 2022 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

Uitverkocht

Thema #2 Cultuureducatie met Kwaliteit-3. Samenwerken voor cultuuronderwijs

Al bijna 50 jaar moedigt de rijksoverheid de samenwerking tussen cultuurinstellingen en het basis- en voortgezet onderwijs aan als ‘een aanvullende voorziening’. Die is nodig voor de ‘noodzakelijke inbreng van het kunstleven in onderwijsleerprocessen’ Voor geen enkel ander leergebied pleit de overheid overigens zo volhardend voor samenwerking met partijen buiten het onderwijs.
Deze Kunstzone gaat in op CmK-activiteiten van vier van de 44 penvoerders. Compenta (Drenthe) beschrijft de cultuuronderwijsambities van de school en het belang ervan voor de leerling. Kunst Centraal (Utrecht) laat zien hoe het scholen begeleidt bij cultuuronderwijs. Kunstgebouw (Zuid-Holland) legt uit hoe het inspeelt op de behoeftes van de 32 deelnemende gemeenten. Kunstloc Brabant en BrabantStad Partners, tenslotte, richten zich met De Cultuur Loper en de Culturele Ladekast op het verdiepen, vernieuwen en professionaliseren van cultuuronderwijs.