LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 06 NOVEMBER 2021 – UITVERKOCHT

< Terug naar aanKooppagina:

Uitverkocht

Thema: Jongerencultuur en/in kunstonderwijs

In het themadeel van deze Kunstzone onderzoeken we hoe verbeelding voor diverse jongerengroepen functioneert, hoe jongerencultuur hun culturele identiteit (mee) vormgeeft, hoe ze er zelfstandig mee ondernemen. En de hamvraag: heeft dat allemaal dan ook invloed op de inhoud van het kunstonderwijs?

De artikelen hebben een aantal overeenkomsten. De eerste is dat de huidige jeugdculturen zelfverzekerdheid, ondernemersdrang en businessgerichtheid tonen. De tweede is dat veel jongeren kunstzinnige autodidacten zijn. De derde overeenkomst: veel jongeren zien leren niet alleen als individuele bezigheid. Integendeel, ze benadrukken dat leren plaatsvindt in gemeenschappen waar verschillen in standpunt en expertise onderling worden gedeeld. Superdiversiteit, hybriditeit en het eclectische kenmerken de vierde overeenkomst. Tot slot de vijfde overeenkomst, het didactisch potentieel van jeugdcultuur.