Hoe geef je op afstand dansles aan studenten in hun studentenkamer? Hoe doe je als student mee met een orkestles via het beeldscherm? Of hoe voer je als decaan online een lastig gesprek, terwijl je  de student het liefst tegenover je hebt zitten met een bakkie troost erbij? Niemand had kunnen vermoeden dat we in het kunstvakonderwijs in recordtijd nieuwe lesmethodes en communicatiemiddelen moesten ontwerpen, aanleren en inzetten.

Bij praktijkonderwijs is fysiek lesgeven en les krijgen een gegeven en een groot goed. Docenten of coaches willen zien, horen of voelen wat hun aanwijzing bij een student teweegbrengt. Of het nu gaat om het kunstvakonderwijs, of opleidingen in bijvoorbeeld de zorg, sport of fysiotherapie. De blended manier van lesgeven waar ook het kunstvakonderwijs de afgelopen twee jaar mee te maken heeft gekregen, is wezenlijk anders en vraagt naast technisch-digitale vaardigheden ook andere competenties.
Ondertussen hebben velen hun weerzin tegen of angst voor het online lesgeven opzij kunnen zetten, en wordt blended learning zelfs bewust ingezet als een onderwijsmethode. Maar als het moet, als de coronamaatregelen het weer van ons vragen, zetten we opnieuw digitaal  onderwijs in. Het verschil met twee jaar geleden? Dat we dat nu een stuk bekwamer en meer zelfverzekerd doen.

De neiging bestaat om voor de blended praktijken vooral naar de jongere generatie docenten te kijken. Maar ook binnen de wat oudere generatie zitten zeer ervaren blended learning docenten! Neem mijn familie in Australië, waar in sommige streken geen school in de directe omgeving is en leerlingen en docenten afhankelijk zijn van long distance learning. Of kijk naar twee Codarts-docenten  die al decennia online lesgeven vanuit Amerika, hun tweede thuis. Zij geven zelfs masterclasses om hun kennis en ervaringen te delen.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons nog meer op dit gebied moeten ontwikkelen, ons verder dienen te professionaliseren. Zijn we al voldoende bekwaam om online onderwijs echt optimaal in te zetten? Is het een volwaardige didactische werkvorm? Worden online methodieken al standaard als vak ingezet op de docentenopleidingen? En zijn er voldoende lesprogramma’s voor docenten om hen verder te scholen?

Ik daag de specialisten uit om hiermee aan de slag te gaan. Om een scholingspakket te ontwikkelen voor kunstvakdocenten, en dat met studenten verder te innoveren. Studenten zijn per slot van rekening al bijna vanaf de wieg gewend te werken met digitale middelen. Als hier breed op wordt ingezet, met de benodigde middelen, zal er een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden open gaan. Een rijke studieomgeving die geen grenzen meer kent en de student daadwerkelijk een breed, flexibel en gevarieerd lesaanbod biedt. Ik verheug me er op!

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)