Pleidooi voor film in het onderwijs

 Auteur: Vincent Hodde | Foto: Jon Tyson

Caroline de Nerée is docent beeldende vorming op het Gymnasium Novum in Voorburg en is in juli verkozen tot Filmleraar van het Jaar voor de regio Zuid-Holland. Op 24 november dong Caroline als finalist mee voor de landelijke titel Filmleraar van het Jaar 2021 tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam. Ze legt uit waarom zij film verkiest boven andere onderwijsleermiddelen.

De Nerée probeert de liefde voor film bij haar leerlingen aan te wakkeren door dichtbij hun belevingswereld te blijven, door films te tonen die hen het meeste aanspreken en daar verbeeldingsrijke opdrachten bij te bedenken.

Film en gevoelens
Films zijn voor De Nerée de ‘perfecte kunstvorm om empathie en inlevingsvermogen te trainen.’ Leerlingen kunnen via films praten over hun gevoelens, zelfs over zware onderwerpen. In haar lessen gaat ze in op keuzes van de regisseur en welke invloed die hebben op de gevoelens van haar leerlingen. Door film zowel als doel (profielwerkstuk of stop-motion filmpje) en middel in te zetten, worden leerlingen zich bewust van inhoud en vormgeving. Een film kan uitnodigen om te praten over thema’s en tegelijkertijd over hoe deze zijn verbeeld. Daarbij vindt ze het bovenal belangrijk dat leerlingen zich realiseren op welke manier een film(maker) hun gevoelens bespeelt. Om hen dat te laten beseffen, bedenkt ze kijk- en maakopdrachten. Ze kan er wel honderden verzinnen.

Ze pleit niet voor niets voor film als vak. ‘Drama, dans, muziek, beeldende vorming, maar geen film?!’. Dat vindt ze heel vreemd, temeer daar we in een dominante beeldcultuur leven. Film zou een integraal onderdeel moeten zijn van het voortgezet onderwijs, omdat het voor iedere baan handig is. Als voorbeeld noemt ze marketing; beelden duiden en maken is daarbij een belangrijk aspect. Volgens De Nerée heb je altijd wat aan deze basiskennis en ‘je hoeft geen Oscar te winnen.’

Vakoverstijgende vaardigheden
De Nerée ziet nog genoeg ruimte om het vak film inhoudelijk te ontwikkelen. ‘Scholen moeten zich realiseren dat film vakoverstijgend is.’ Er komen zoveel vaardigheden samen bij film, zoals de 21st century skills, digitale skills, samenwerken, goed leren plannen, dingen verdelen of in stukjes kunnen knippen, verantwoordelijkheden nemen en taken verdelen. Ook allemaal vaardigheden die goed zijn om te oefenen voordat je de arbeidsmarkt betreedt.

08. Hosselmatties en co-creatie 20. De koppige muziekdocent 29. Zingende bomen en meer voorbeelden 36. Kerndoelen.nu

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof