We begeleiden onze leerlingen op allerlei manieren bij hun kunsteducatieve werkprocessen. Om hen daarbij aan te moedigen goed te kijken, te luisteren, te bewegen, te onderzoeken, te imiteren en te experimenteren gebruiken we bronnen uit alle kunstdisciplines, geven we ze authentieke kunstervaringen, wijzen we ze op fenomenen uit de populaire cultuur en laten we ze snuffelen in de erfgoedwereld. Bovendien onderzoeken we de interactie met levensechte contexten, om leerlingen kansen te geven duurzame verbindingen te leggen tussen wat ze op school ontdekken en wat ze buiten de school leren.

Welke beste, betere, of misschien wel ideale omgeving biedt onze leerlingen wegen die hen van hun gewone leven naar een leven in uiteenlopende (kunst)werelden kan leiden? Moet die anti- of extrastructureel zijn, traditioneel of digitaal? Een grensgebied, hybride of een tussenruimte?

In dit thema staat de omgeving waarin kunstonderwijs plaatsvindt of zou kunnen plaatsvinden, centraal. We onderzoeken wat de ervaringen zijn van docenten, scholen en kunstvakopleidingen die pogingen hebben ondernomen hun onderwijsomgeving heel anders dan gebruikelijk, of in ieder geval flexibeler in te richten. We verkennen de mogelijkheid van het museum als alternatief klaslokaal en bevragen ontwerpers hoe het onderwijs van de toekomst er volgens hen uit zou kunnen zien. De digitale didactiek komt – in de vorm van uitlegvideo’s – voorzichtig aan de orde.

En niet te vergeten: we laten jongeren aan het woord: waar leer jij graag, als je thuis bent?

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)